Algemene Voorwaarden degroenebaret.com

J&C Productions b.v.
Laan van Ambacht 12
2631RJ NOOTDORP
Telefoonnummer: 070-3540125 [Te bereiken tijdens kantooruren]
KvK-nummer: 27113103
BTW-nummer: NL009293061B01
IBAN: NL34ABNA0629788065
BIC: ABNA NL 2A

Art. 1 Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van degroenebaret.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding danwel het doen van een bestelling houdt in dat U de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Art. 2 Aanbiedingen
Alle door degroenebaret.com gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Art. 3 Prijzen en betalingen
3.1 De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden en voor de periode vermeld. Voor de gevolgen van drukfouten in zijn aanbiedingen aanvaardt degroenebaret.com geen aansprakelijkheid.
3.2 De vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W., maar exclusief administratie- en verzendkosten.
3.3 Betaling dient te geschieden bij opdracht c.q. bestelling.

Art. 4 Leveringen
4.1 De producten worden geleverd na ontvangst van het gefactureerde bedrag door middel van verzending via DHL met handtekening.
4.2 De producten op de website worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Indien een artikel onverhoopt uit voorraad is bij de fabrikant c.q. importeur, wordt U zo spoedig mogelijk hieromtrent geinformeerd. U bent dan gerechtigd de bestelling te annuleren binnen 14 dagen na het ontvangen van die mededeling. Na annulering wordt Uw betaling geretourneerd.
4.3 degroenebaret.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product, danwel een vertraging in de levering.

Art. 5 Garantie, Retourzendingen & Bezoek
Herroepingsrecht:

14 dagen recht van retour indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet.

Deze periode gaat in nadat u het product heeft ontvangen.
Indien u een product terug wilt sturen, stuurt u een email naar ch@jencproductions.com waarin u dit aangeeft. Wij verstrekken u een retournummer welke u op de verzendverpakking vermeld.

U kunt het complete, ongebruikte, onbeschadigde product retourneren, indien mogelijk in de originele verpakking. Wij vragen u het product in een zo oorspronkelijk mogelijke staat te retourneren.

Het is toegestaan een product terug te sturen wat incompleet, gebruikt en/of beschadigd. De schade of ontbrekende onderdelen van het product zullen op het terug te betalen bedrag in mindering worden gebracht.

De verzendkosten voor het retour zenden zijn voor uw rekening, bewaar altijd het bewijs van verzending.
De retourzending moet binnen de zichttermijn van 14 dagen zijn gemeld en uiterlijk op de 14e dag aan ons zijn teruggezonden.
Binnen 14 dagen nadat wij het product van u terug hebben ontvangen storten wij uw aankoopbedrag terug inclusief de verzendkosten die u heeft betaald bij het bestellen van het product.

U kunt gebruik maken van het herroepings-formulier om van uw aankoop af te zien en deze aan ons e-mailen op opsturen. Dit is niet verplicht.

U kunt het formulier hier downloaden: Klik hier! Non-Conforme producten: niet goed, geld terug !

Als u een product heeft aangeschaft wat niet aan de opgegeven specificaties voldoet, defect blijkt te zijn, of niet het product is wat u heeft besteld, dan moet u uw klacht binnen redelijke termijn aan ons melden.
U kunt een non-conform product bij ons aanmelden per email op ch@jencproductions.com.
Het is van belang dat u uw melding ondersteunt met foto’s waaruit blijkt waarom het product een non-conform product is.
Wij zullen er, in goed overleg met u, alles aan doen om uw klacht zo goed mogelijk op te lossen.

Als u direct na levering ontdekt dat u een verkeerd of defect product heeft ontvangen, of een product heeft ontvangen wat niet aan de opgegeven specificaties voldoet, dan heeft u de mogelijkheid het product kosteloos te retourneren of akkoord te gaan met een voorstel tot reparatie, compensatie of vervanging.

Kiest u ervoor het product te retourneren dan leveren wij u hiervoor per e-mail een verzendlabel aan waarmee u het product kunt terugsturen. Het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten krijgt u binnen 14 dagen opus rekening teruggestort.
Het product moet binnen 14 dagen na de melding naar ons worden teruggezonden.

Bezoekadres:
De showroom van degroenebaret.com is gevestigd bij J&C Productions aan de Koperslager 28 in NOOTDORP.
Onze showroom is iedere werkdag geopend van 08.00 – 18.00uur.

Art. 6 Toepasselijk recht
De verbintenissen tussen degroenebaret.com en U als bedoeld in deze voorwaarden worden uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

[ultimate_gdpr_terms_accept]